Patchwork

Patchwork was een van de zes winnende plannen in de prijsvraag Knopen van de Drechtsteden. De energie-, ecologische-, water- en verkeersnetwerken spelen een cruciale rol bij de herstructurering van bestaand stedelijk landschap. Als voegwerk kunnen deze netwerken de fragmenten (werk- en woonbuurten) faciliteren en gezond maken.
Lees meer