Mobiel +31624272884


De stad als toevluchtsoord


De Stad als toevluchtsoord is een ontwerpend onderzoek naar het natuurinclusief herstructureren van de naoorlogse woonwijk. In een ontwerpatelier zijn er voorstellen gedaan voor de Buitenhof in Delft. De resultaten uit het ontwerpatelier zijn vertaald in ontwerppatronen. Een ontwerppatroon is een generiek opgezette ontwerpoplossing voor een bepaald veelvoorkomend type ontwerpprobleem. Een patroon is geen concrete oplossing, maar biedt een sjabloon, waarmee het ontwerpprobleem kan worden aangepakt. De patronen zijn geschikt voor het ontwerpen aan (bestaande) woonomgevingen.
De Stad als Toevluchtsoord is geselecteerd voor het Fresh Perspectives programma van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie.

De stad als toevluchtsoord

Team

Studio Natuur Inclusief met Femke Jochems, Vogelbescherming NL .

Het ontwepatelier bestaat uit:
-PAD landscape architecture
-Lian Blok, ruimtelijk ontwerper
-Open Kaart
-Studio Natuur Inclusief

Bijzonderheden

Met Vogelbescherming NL zelfopgezet project.
Uitvoering project: 2020-2022
Uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Delft.
Gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Flora en fauna

De waterhoen, huismus en zwartkop zijn onze ambassadeurs.

Locatie

De Buitenhof, Delft
en De Marken, Almere