De stad als toevluchtsoord

De Stad als Toevluchtsoord is geselecteerd voor het Fresh Perspectives programma van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie. We gaan onderzoeken hoe de biodiversiteit kan worden versterkt door het ruimtelijk ontwerp. Het voorstel spitst zich toe op de 70-er en 80-er jaren wijken en richt zich op de stadsvogels. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met Vogelbescherming Nederland.

De Stad als toevluchtsoord is een ontwerpend onderzoek naar het natuurinclusief herstructureren van de naoorlogse woonwijk.
De resultaten van uit de het ontwerpatelier zijn vertaald in ontwerppatronen die zijn bedoeld als hulpmiddel bij het ontwerpen. 
Een ontwerppatroon is een generiek opgezette ontwerpoplossing, die voor een bepaald veelvoorkomend type ontwerpprobleem gebruikt kan worden. Het patroon geeft geen concrete oplossing, maar biedt een sjabloon, waarmee het ontwerpprobleem kan worden aangepakt.

De stad als toevluchtsoord

Team

Studio Natuur Inclusief met Femke Jochems, Vogelbescherming NL .

Het ontwepatelier bestaat uit:
-PAD landscape architecture
-Lian Blok, ruimtelijk ontwerper
-Open Kaart
-Studio Natuur Inclusief

Bijzonderheden

Met Vogelbescherming NL zelfopgezet project.
Uitvoering project: 2020-2022
Uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Delft.
Gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Flora en fauna

De waterhoen, huismus en zwartkop zijn onze ambassadeurs.

Locatie

De Buitenhof, Delft
en De Marken, Almere