Visie Gemeenschappelijke Voorzieningen TU Delft


De opdracht was het ontwikkelen van een langetermijnvisie waarmee beslissingen over de gemeenschappelijke voorzieningen genomen kunnen worden. Deze visie geeft richting aan het bepalen welke voorzieningen er nodig zijn en voor het nemen van beslissingen over de huisvesting ervan. Het doet uitspraken over de wijze waarop de gebouwde omgeving de GV optimaal kan faciliteren en over het combineren van programma’s. Het ruimtelijk idee van clusters staat hierbij centraal.

Visie Gemeenschappelijke Voorzieningen TU Delft Campus

Team

Supervisor: Machiel van Dorst
Jacques Vink en Iris van de Wal (junior onderzoeker) met Hugo López BsC, Robin Ringel en Hiba Darras

Opdrachtgever

Stuurgroep Gemeenschappelijke Voorzieningen, TU Delft
oktober 2020 – maart 2021

Meer info

Visie als ruimtelijk en programmatisch raamwerk voor het nemen van beslissingen over de gemeenschappelijke voorzieningen op de TU Delft Campus.

Locatie

TU Delft campus, Delft