Mobiel +31624272884


Visie Gemeenschappelijke Voorzieningen TU Delft


De opdracht was om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de gemeenschappelijke voorzieningen van de TU Delft. Deze visie geeft richting aan het bepalen van de nodige voorzieningen en helpt bij het nemen van beslissingen over hun huisvesting. De visie beschrijft hoe de gebouwde omgeving de gemeenschappelijke voorzieningen optimaal kan faciliteren en hoe programma’s kunnen worden gecombineerd. Het ruimtelijk idee van ‘clusters’ staat centraal in deze visie. Door voorzieningen en andere functies samen te voegen, ontstaan er levendigere plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert de sociale cohesie en creëert kansen voor samenwerking en innovatie.

Visie Gemeenschappelijke Voorzieningen TU Delft Campus

Team

Supervisor: Machiel van Dorst
met Jacques Vink.
Iris van de Wal (junior onderzoeker) met Hugo López BsC, Robin Ringel en Hiba Darras

Opdrachtgever

Stuurgroep Gemeenschappelijke Voorzieningen, TU Delft
oktober 2020 – maart 2021

Meer info

Visie als ruimtelijk en programmatisch raamwerk voor het nemen van beslissingen over de gemeenschappelijke voorzieningen op de TU Delft Campus.

Locatie

TU Delft campus, Delft