Studio

Onderzoek

Alleen door de combinatie van ontwerp en onderzoek kunnen innovatieve projecten worden gerealiseerd. We delen de opgedane kennis doormiddel van lezingen, workshops en publicaties.

Ons bureau heeft een compacte organisatie. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen we opdrachtgevers op een persoonlijke manier van dienst zijn.

Interdisciplinair

Afhankelijk van het type opdracht werken we samen met experts uit het netwerk. Met klimaatinstallatie-adviseurs, materiaaldeskundigen en ecologen wordt er ingespeeld op vraagstukken van verschillend schaal- en abstractieniveau. Het bureau heeft niet alleen ruime ervaring met individuele opdrachtgevers maar ook met collectieven die samen willen bouwen. We werken voor particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden.

Co-creatie

De ontwerpers van Ruimtelab hebben ervaring met collectieve en particulier opdrachtgeverschap. Samen met collectieven uit Vathorst en Boxtel hebben woningen en een woonbuurt ontworpen. In het ontwerpend onderzoek 7UP stond de mening van de bewoners van Zevenkamp centraal. De inbreng van bewoners op het ontwerp van hun directe woonomgeving zorgt voor betrokkenheid en daarmee een sociale duurzaamheid. Als onderdeel van de Bewoners Advies Groep werkten we mee aan studies en een advies voor de Hofbogenlijn in Rotterdam. Met het doel de verbinding met de buurt en betrokkenen te vergroten werkten we samen met Clemens Nuyens aan het project Sporen van de Stad. Met dit doel is een verplaatsbare ontmoetingsplek en workshopruimte ontworpen en gerealiseerd.

kantoor: De Fabriek, Delfshaven

Team RUIMTELAB, 2021: Ward Mouwen, Iris van der Wal, Isabel Offenberg, Roberto Wijnje Santa Maria, Matthijs Hollanders, Ward Mouwen en Jacques Vink. De architecten van RUIMTELAB hebben meer dan 20 jaar ervaring in ontwerp en uitvoering.


Studio Natuurinclusief

Voor advies en onderzoek op het gebied van natuur inclusief ontwerpen is Studio Natuurinclusief opgericht. Samen met experts en ecologen uit ons netwerk brengen we advies uit aan ontwerpbureaus, gemeenten en bedrijven. Daarnaast verzorgen we publicaties en geven workshops.


Planetlabarchitecture

Als deel van netwerkbureau Planetlabarchitecture werken we samen aan projecten waarin natuur en architectuur elkaar versterken.


Jacques Vink

Jacques Vink studeerde in 1989 af aan de Technische Universiteit Delft. Na op projectbasis voor diverse bureaus in binnen- en buitenland* gewerkt te hebben startte hij in 1998 samen met René Heijne Ruimtelab. In datzelfde jaar was hij samen met Piet Vollaard oprichter van de Stichting Slimme architectuur. In 2007 en 2008 was hij partner bij VHP/Royal Haskoning. Sinds oktober 2008 werkt hij met Ruimtelab² Architecten verder aan slimme architectuur en stedenbouw.

Jacques Vink heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwerp en realisatie vanaf de oprichting van het bureau richt hij zich op de vertaling van de duurzaamheidsthematiek in concrete oplossingen.

*oa Geurst & Schulze architecten in Den Haag, Max Dudler in Berlijn (BRD), O.M.A. in Rotterdam (NL), Wood/Marsh in Melbourne (AU) en William McDonough & Partners in Charlottesville (VS)


Stichting de Natuurlijke Stad, Rotterdam

Ruimtelab is medeoprichter van de Natuurlijke Stad, een samenwerkingsverband van architecten, stedenbouwkundigen, stadstuiniers en ecologen. Ons doel is het versterken van het stedelijke ecologische netwerk en de het vergroten van de biodiversiteit. Samen werken we aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties.

Studio Natuur Inclusief is deel van een netwerk van ontwerpers, ecologen en stadstuiners verenigd in Stichting de Natuurlijke Stad. De Natuurlijke Stad bestaat uit van v.l.n.r: Jacques Vink, Niels de Zwarte, Marlou de Jong, Joost van Dijk, Marieke de Keijzer, Tanja Lina, Piet Vollaard en Ward Mouwen. Daarnaast uit: Eva Bes. Marjan Versteeg en André de Baerdemaeker.