Mobiel +31624272884


Studio

Onderzoek

Alleen door de combinatie van ontwerp en onderzoek kunnen innovatieve projecten worden gerealiseerd. We delen de opgedane kennis doormiddel van lezingen, workshops en publicaties.

Ons bureau heeft een compacte organisatie. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen we opdrachtgevers op een persoonlijke manier van dienst zijn.

Interdisciplinair

Afhankelijk van het type opdracht werken we samen met experts uit het netwerk. Met klimaatinstallatie-adviseurs, materiaaldeskundigen en ecologen wordt er ingespeeld op vraagstukken van verschillend schaal- en abstractieniveau. Het bureau heeft niet alleen ruime ervaring met individuele opdrachtgevers maar ook met collectieven die samen willen bouwen. We werken voor particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden.

Co-creatie

Ruimtelab werkt door de schalen heen: van regiospecifieke visies tot kleinschalige projecten met bewoners. De ontwerpers van Ruimtelab hebben ervaring met collectieve en particulier opdrachtgeverschap. Samen met collectieven uit Vathorst en Boxtel hebben woningen en een woonbuurt ontworpen. De inbreng van bewoners op het ontwerp van hun directe woonomgeving zorgt voor betrokkenheid en daarmee een sociale duurzaamheid. Als onderdeel van de Bewoners Advies Groep werkten we mee aan studies en een advies voor de Hofbogenlijn in Rotterdam. Met het doel de verbinding met de buurt en betrokkenen te vergroten werkten we samen met Clemens Nuyens aan het project Sporen van de Stad.

kantoor: De Kroon, Schiemond 20-22

Team RUIMTELAB:  Olivia Nguyen, Iris van der Wal, Isabel Offenberg, Roberto Wijnje Santa Maria, Matthijs Hollanders, Ward Mouwen en Jacques Vink. De architecten van RUIMTELAB hebben meer dan 25 jaar ervaring in ontwerp en uitvoering.


Studio Natuurinclusief

Voor advies en onderzoek op het gebied van natuur inclusief ontwerpen is Studio Natuurinclusief opgericht. Samen met experts en ecologen uit ons netwerk brengen we advies uit aan ontwerpbureaus, gemeenten en bedrijven. Daarnaast verzorgen we publicaties en geven workshops.


Jacques Vink

Jacques Vink is architect, afgestudeerd aan de TUDelft. Hij werkte bij verschillende bureaus in binnen- en buitenland* waarna hij in 1998 RUIMTELAB startte. Uitgangspunt van RUIMTELAB is dat de combinatie van ontwerp en onderzoek innovatieve architectuur oplevert. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Doel is te komen tot gebouwen met een minimale milieufootprint door gebruik te maken van de nieuwste energietechnieken, biobased materialen en circulair bouwen. Als mede-oprichter van de Natuurlijke Stad (een collectief van ontwerpers en ecologen) won hij The Green Architecture competition. Ontwerpstudies op de schaal van de stadswijk (Buitenhof, Delft), het gebouw (meervleermuizentoren, Amsterdam) en bouwproducten zoals ‘De Utrechtse Steen’ leverden kennis en ontwerpinzichten die zijn samengebracht in de publicatie Stadsnatuur Maken/Making Urban Nature nai010 publishers (2017). Jacques geeft daarnaast les op de TUDelft. In de bachelor als ontwerpproject begeleider, en in de master als hoofddocent in de afstudeerstudio’s van Transitional Territories en De Veldacademie.

 *(Geurst & Schulze, OMA, Max Dudler (Berlin, D), Wood Marsh Architecture (Melbourne, AUS) en William McDonough & Partners (Charlottesville, US).


Stichting de Natuurlijke Stad, Rotterdam

Ruimtelab is medeoprichter van de Natuurlijke Stad, een samenwerkingsverband van architecten, stedenbouwkundigen, stadstuiniers en ecologen. Ons doel is het versterken van het stedelijke ecologische netwerk en de het vergroten van de biodiversiteit. Samen werken we aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties.

Studio Natuur Inclusief is deel van een netwerk van ontwerpers, ecologen en stadstuiners verenigd in Stichting de Natuurlijke Stad. De Natuurlijke Stad bestaat uit van v.l.n.r: Jacques Vink, Niels de Zwarte, Marlou de Jong, Joost van Dijk, Marieke de Keijzer, Tanja Lina, Piet Vollaard en Ward Mouwen. Daarnaast uit: Eva Bes. Marjan Versteeg en André de Baerdemaeker.