Mobiel +31624272884


Thema’s

24

Natuurinclusief

32

Circulair

24

Ambacht

Laboratorium

De ontwerpers van RUIMTELAB realiseren architectuur en werken aan visies op de grote schaal. Daarbij staan de thema’s circulair bouwen, energietransitie en verantwoord (biobased) materiaalgebruik centraal. In publicaties zoals ‘7Up, Zevenkamp’ en door middel van workshops presenteren we de uitkomsten van ons ontwerpend onderzoek.

Circulair

RUIMTELAB Architecten werkt aan slimme groene architectuur. We zoeken een zowel doeltreffend als verrassend antwoord op iedere ontwerpopgave. Slim is een ontwerp als het juist door zijn lage milieufootprint betaalbare, aangename, mooie en duurzame gebouwen oplevert. Circulaire bouwmethoden en materiaalkeuzes staan aan de basis van het ontwerpproces.

Innovatief materiaalgebruik en detaillering

Architectuur wordt tastbaar door de details en materialen maximaal te laten spreken. Daarom besteden we daar veel aandacht aan.

Natuurinclusief

Binnen STUDIO NATUUR INCLUSIEF werken de ontwerpers van Ruimtelab aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties. Onze stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De natuur heeft meer ruimte nodig en kan tegelijkertijd onze woonomgeving verbeteren. We nemen initiatief, doen onderzoek en realiseren projecten waarin natuur, stedenbouw en architectuur elkaar versterken. In publicaties zoals ‘Stadsnatuur bouwen –Building Urban Nature’ (nai010-publishers) en door middel van workshops worden de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek uitgedragen.