Mobiel +31624272884


7Up reinventing Zevenkamp


Voor de wijk zijn drie verschillende benaderingen gekozen: een eco-systeembenadering; een stromenbenadering en het ooghoogteperspectief van de bewoners. Het resultaat is een nieuwe vergelijking van verschillende vormen van duurzame stedenbouw en biedt inzicht in kansrijke combinaties en mogelijke strijdigheden.
De methodiek van ontwerpend onderzoek geeft naast een set ontwerpen voor een duurzaam geherstructureerd Zevenkamp, ook ontwerpoplossingen die veelal generiek zijn voor dit type opgaven. Het onderzoek en de ontwerpresultaten zijn daarom uitgebreid met een vijftigtal ontwerprichtlijnen. Daarmee vormt het een instrument dat locatiespecifiek kan worden toegepast bij het integraal duurzaam (her)ontwikkelen.

3 benaderingen

set ontwerppatronen gebruikt in workshops

7Up transformatie na-oorlogse woonwijk, Zevenkamp als casestudie

Team

BVR, Krill, Machiel van Dorst/TUDelft en Paul de Graaf

team RLB: Jacques Vink en Arjan de Nooijer

Opdrachtgever

zelfopgezet project met subsidie van het SfA en het RCI
uitgevoerd in 2008/2011

Meer info

Publicatie: 7Up, Zevenkamp als case study voor een duurzame herstructurering van jaren ’70 en ’80 wijken, 2011.

Locatie

Zevenkamp, Rotterdam