Mobiel +31624272884RUIMTELAB

architecten

Stadsnatuur bouwen boekpresentatie 15 december

De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te geven in hun werk.Aan de hand van gerealiseerde projecten wordt getoond hoe natuurwaarden kunnen worden opgenomen in onze gebouwen.

Utrechtse Steen, Amersfoort

Utrechtse SteenDe Utrechtse Steen is een baksteen waarop zich varens, mossen en andere muurplanten kunnen hechten. In de voorgefabriceerde gaten kunnen planten groeien en insecten netselen. De steen kan toegepast worden in nieuwe kades of bij renovatie van bestaande kades en keerwanden. Doordat de gaten in de steen niet door-en-door zijn, kan er met de…

Advies 150kV Stedin

In opdracht van Stedin uitgebracht advies voor een natuurinclusief transformatorgebouw in de Botlek. Het advies is samen met Piet Vollaard en Niels de Zwarte opgesteld. Het betreft een advies over hoe een nog realiseren 150kV transformatorgebouw aan het Scheur natuurinclusief kan worden uitgevoerd. Voorstel is voorzieningen voor een selectie van in de omgeving al aanwezige…

Ruimtelab opgericht door Jacques Vink is een architectonisch ontwerp- en onderzoeksbureau. We werken aan de thema’s natuurinclusief ontwerpen, circulariteit en de energietransitie. In publicaties zoals ‘Stadsnatuur Maken – Making Urban Nature’ en door middel van workshops presenteren we de uitkomsten van ons ontwerpend onderzoek.