Mobiel +31624272884


Park op de Hofbogen


Een ontwerpstrategie waarmee lokale ondernemers en buurtbewoners het dak van de Hofpleinlijn kunnen invullen.

In opdracht van de Gemeente Rotterdam hebben we een ontwerpstrategie ontwikkeld om van het Hofbogenviaduct een doorgaande groene wandelroute te maken. Gefaseerd en in samenwerking met lokale initiatieven kan zo een groen dak ontstaan met daaraan diverse (semi) openbare functies zoals terrassen en daktuinen. Op een aantal punten zijn trappen voorzien die een doorlopende promenade op het Hofbogenviaduct toegankelijk maken. Verschillende groene ecosystemen rijgen zich aan elkaar zodat de stadsnatuur er zich kan vestigen. Dit voorstel hebben we uitgewerkt als onderdeel van het Ontwerperscollectief De Natuurlijk Stad. Het was onderlegger voor het advies wat door de Bewoners Advies Commissie in 2019 is opgesteld. Met dit advies wordt het ontwerp op dit moment door de Gemeente Rotterdam als een van de big five uitgewerkt.

Park op de Hofbogen

Team

Piet Vollaard, Jacques Vink, en Ward Mouwen

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam, 2016-2019

Meer info

Vormde de basis voor het door Bewoners Advies Groep uitgebrachte advies aan de Gemeente Rotterdam.

Locatie

Hofbogenviaduct, Agniessebuurt, Bergpolder en Liskwartier Rotterdam