Mobiel +31624272884


Campusvisie 2040, TU Delft


De TU Delft Campusvisie 2040 is nu beschikbaar
 
De Campusvisie 2040 is het kompas voor de campusstrategie en gebiedsvisies voor de komende jaren voor de locatie in Delft. De visie streeft naar een duurzame en leefbare campus die goed verbonden is met de stad Delft en de regio, met bijzondere aandacht voor verdichting, functiemenging (met extra aandacht voor wonen op de TU Delft campus), klimaatadaptatie en mobiliteit. Daarmee geeft de visie een doorkijk naar hoe de Delftse campus er in 2040 uit kan zien
Om tot deze visie te komen zijn er workshops en gesprekken geweest met: studenten, medewerkers, bedrijven op de campus, omwonenden van de campus, gemeente Delft en andere betrokken partijen.

download visie

Campusvisie 2040 TU Delft

Team

Machiel van Dorst en Jacques Vink.
Met Jonah van Deelden, Eva Groen, Ava de Haan, Laura Tychon, Venne van den Boomen en Rin-Sjoerd Zijlstra (CRE).

Opdrachtgever

Campusboard TU Delft

Meer info

De Campusvisie 2040 is het kompas voor de campusstrategie en gebiedsvisies voor de komende jaren voor de locatie in Delft.

download visie

Locatie

TU Delft campus, Delft