Mobiel +31624272884


PV Sites

Binnen het Europese Horizon 2020-project PVSites zijn, in samenwerking met BEARiD, specifieke taken uitgevoerd, waaronder het formuleren van architectonische en esthetische vereisten voor de gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche (BIPV) elementen in het PVSITES-project. Dit deelrapport is opgesteld in samenwerking met Tjerk Reijenga…

Lees meerPV Sites