Mobiel +31624272884


Stadsnatuur bouwen


De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te ge ven in hun werk en een aanzet geeft tot een groene, biodiverse en gezonde stad.

Aan de hand van gerealiseerde projecten wordt getoond hoe natuurwaarden kunnen worden opgenomen in onze gebouw en. De publicatie bespreekt de vestigingsvoorwaarden van flora en fauna op en aan onze gebouw en, evenals de ontwerp methoden, -strategieën en -technieken die daarbij behulpzaam zijn. Door de ecologische theorie te koppelen aan de bouwpraktijk worden ontwerpers, architecten en ecologen geholpen om de architectuur natuurinclusief te maken.

Pionieren met flora en fauna in de architectuur. Van groene gevels, daken en kademuren tot het inrichten van leefgebieden voor insecten, vogels en vleermuizen. Opvolger van het wegens succes meermaals herdrukte boek Stadsnatuur maken. Rijk geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden.
 

Stadsnatuur bouwen

Auteurs

Jacques Vink, Piet Vollaard en Niels de Zwarte

Uitgever

nai010 publishers, Rotterdam (2023)
ISBN 978-94-6208-796-5

Bijzonderheden

Te bestellen via nai010 publishers.