Mobiel +31624272884


Stadsnatuur maken


Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van leefomstandigheden van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen.
De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Veel dier- en plantensoorten komen inmiddels meer in stedelijk gebied voor dan in het buitengebied. De stedelijke natuur is echter kwetsbaar en de stad wordt door ontwerpers en beleidsmakers nog steeds gezien als het exclusieve leefgebied van mensen. De auteurs zien de natuur als een integraal onderdeel van het stedelijke organisme en als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk, en pas recent onderdeel van de stadsplanning. Ontwerpers, ecologen, beleidsmakers en actieve stadsbewoners hebben behoefte aan kennis en praktische voorbeelden ten aanzien van ontwerpen met natuur in een stedelijke context. Vanuit verschillende invalshoeken; de theorie van ecologie en biodiversiteit, de stadsgebonden soorten, de stedelijke biotopen en het onderhoud van stadsnatuur worden in deze publicatie aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden besproken.
 

Stadsnatuur maken

Auteurs

Jacques Vink, Piet Vollaard en Niels de Zwarte

Uitgever

nai010 publishers, Rotterdam (2017)
ISBN 978-94-6208-317-2

Bijzonderheden

Te bestellen via nai010 publishers.

Media

De 56 projectomschrijvingen uit het boek zijn geplubiceerd op www.naturalcity.nl.