RUIMTELAB

architecten

Utrechtse Steen, Amersfoort

Utrechtse SteenDe Utrechtse Steen is een baksteen waarop zich varens, mossen en andere muurplanten kunnen hechten. In de voorgefabriceerde gaten kunnen planten groeien en insecten netselen. De steen kan toegepast worden in nieuwe kades of bij renovatie van bestaande kades en keerwanden. Doordat de gaten in de steen niet door-en-door zijn, kan er met de…

Advies 150kV Stedin

In opdracht van Stedin uitgebracht advies voor een natuurinclusief transformatorgebouw in de Botlek. Het advies is samen met Piet Vollaard en Niels de Zwarte opgesteld. Het betreft een advies over hoe een nog realiseren 150kV transformatorgebouw aan het Scheur natuurinclusief kan worden uitgevoerd. Voorstel is voorzieningen voor een selectie van in de omgeving al aanwezige…

Dutch Design Week Exploded View

Onze bijdrage aan het verhaal van het Biobased Pavilion op de Dutch Design Week. Natuurinclusief wonen, ook voor plant en dier! – 7 tips Exploded View Ketelhuisplein, Dutch Design Week 2021 The Exploded View, Beyond Building, Neighbourhoods: www.theexplodedview.com

Ruimtelab opgericht door Jacques Vink is een architectonisch ontwerp- en onderzoeksbureau. We werken aan de thema’s natuurinclusief ontwerpen, circulariteit en de energietransitie. In publicaties zoals ‘Stadsnatuur Maken – Making Urban Nature’ en door middel van workshops presenteren we de uitkomsten van ons ontwerpend onderzoek.