Mobiel +31624272884


Advies 150kV Stedin

In opdracht van Stedin uitgebracht advies voor een natuurinclusief transformatorgebouw in de Botlek. Het advies is samen met Piet Vollaard en Niels de Zwarte opgesteld. Het betreft een advies over hoe een nog realiseren 150kV transformatorgebouw aan het Scheur natuurinclusief…

Lees meerAdvies 150kV Stedin

PV Sites

Binnen het Europese Horizon 2020-project PVSites zijn, in samenwerking met BEARiD, specifieke taken uitgevoerd, waaronder het formuleren van architectonische en esthetische vereisten voor de gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche (BIPV) elementen in het PVSITES-project. Dit deelrapport is opgesteld in samenwerking met Tjerk Reijenga…

Lees meerPV Sites