Mobiel +31624272884


De visie is opgesteld door Machiel van Dorst TU Delft en Jacques Vink met Jonah van Delden, Eva Groen, Ava de Haan, Laura Tijchon, Venne van den Boomen en Rin-Sjoerd Zijlstra. Om tot deze visie te komen zijn er workshops en gesprekken geweest met studenten, medewerkers, bedrijven op de campus, omwonenden van de campus, gemeente Delft en andere betrokken partijen.

De Campusvisie 2040 is het kompas voor de campusstrategie en gebiedsvisies voor de komende jaren voor de locatie in Delft. De visie streeft naar een duurzame en leefbare campus die goed verbonden is met de stad Delft en de regio, met aandacht voor verdichting, functiemenging (met extra aandacht voor wonen op de TU Delft campus), klimaatadaptatie en mobiliteit. Daarmee geeft de Campusvisie een doorkijk naar hoe de Delftse campus er in 2040 uit kan zien.