Mobiel +31624272884


Ontwerpthema’s

Laboratorium

Alleen door de combinatie van bouw- en onderzoeksprojecten kan een werkelijk innovatieve architectuur ontstaan.

Circulair

RUIMTELAB Architecten werkt aan slimme groene architectuur. We zoeken een zowel doeltreffend als verrassend antwoord op iedere ontwerpopgave. Slim is een ontwerp als het juist door zijn lage milieufootprint betaalbare, aangename, mooie en duurzame gebouwen oplevert. Het bureau werkt aan woningen die energiezelfvoorzienend zijn. Circulaire bouwmethoden en materiaalkeuzes staan aan de basis van het ontwerpproces.

Ambacht

Architectuur wordt tastbaar door de details en materialen maximaal te laten spreken. Daarom besteden we daar veel aandacht aan.

Natuurinclusief

Binnen STUDIO NATUUR INCLUSIEF werken de ontwerpers van Ruimtelab aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties. Onze stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De natuur heeft meer ruimte nodig en kan tegelijkertijd onze woonomgeving verbeteren. We nemen initiatief, doen onderzoek en realiseren projecten waarin natuur, stedenbouw en architectuur elkaar versterken.