CPO Eco-eiland Vathorst


Verkavelingstudie voor een energieneutrale woonbuurt met een collectief erf.
Op een interactieve manier hebben wij een verkavelingstudie gemaakt voor SDWA. Workshops waarbij de leden van de stichting verschillende verkavelingmaquettes hebben gemaakt vormden de input voor het ontwerp. Hierbij gebruikten we onze ontwerp-toolbox. Een ontwerphulpmiddel om te laten zien welke keuzes er bij de inrichting van het eco-eiland gemaakt kunnen worden.
De verkavelingsstudie is in overleg met de bewoners (CPO) gemaakt.
Op een interactieve manier heeft Ruimtelab een verkavelingsstudie gemaakt voor de SDWA. Workshops waarbij de leden van de Stichting verschillende verkavelingsmaquettes hebben gemaakt vormden de input voor het ontwerp.
Als input voor de workshops is een toolbox ontwikkeld waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke keuzes komen kijken bij een verkavelingsstudie.
Een op de zon gerichte verkaveling, een gevarieerd eco-erf en variatie wat betreft de verschillende woningen zijn belangrijke uitgangspunten in het ontwerp.

woongalerij

CPO Eco-eiland, Vathorst

Team

Jacques Vink en Arjan de Nooijer

Opdrachtgever

Stichting Duurzaam Wonen Amersfoort
2010

Meer info

40 woningen, grondgebonden inclusief starterswoningen

Locatie

Vathorst, Amersfoort