Mobiel +31624272884


NAC Oostvaarderplassen

Paviljoen

Met minimale ingrepen zou het Oostvaardersveld een natuurgetrouwe afspiegeling van de Oostvaardersplassen kunnen worden. Door het waterpeil in het gebied direct naast de Knardijk te verhogen ontstaat een nieuwe uitloper van de voor het natuurgebied kenmerkende plassen en moerassen. Het gebouw ligt op de kruising van een stelsel van steigers en vlonderpaden door de nieuwe wetlands. De steigers vormen letterlijk het gebouw. Vanonder het dak boven dit kruispunt is er door de transparante gevels zicht op de zich ontwikkelende natuur.

Sporen van de stad

Team

Jacques Vink, Tanja Lina en Bas van Galen met Lola Landscape Architects en Five 5pices

Opdrachtgever


NAC Oostvaardersplassen prijsvraag: 2009

Paviljoen

natuuractiviteitencentrum en landschapsinrichting

Locatie

Oostvaardersplassen, Knardijk, Lelystad