Mobiel +31624272884


Meervleermuizentorens

Nieuwendam en Ransdorp, opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en Stichting Innoord


De torens bieden vervangende huisvesting voor meervleermuiskolonies. Momenteel leven de kolonies in de schoorsteen van het ketelhuis van de IJdoornschool in Nieuwendam en in de gevelbekleding en spouw van de Weidevogel in Ransdorp. Beide scholen zullen komende jaren worden vervangen door nieuwbouw. Hierdoor dreigen de kolonies te verdwijnen. Als compenserende maatregel hebben wij een ontwerp voorgesteld dat behalve huisvesting ook een educatieve en onderzoeksfunctie heeft.

Voor een architect is doorgaans de mens de maat der dingen. In dit geval moest voor een andere soort, de meervleermuis, een ‘voordeur’, ‘slaapkamer’ en ‘crèche’ ontworpen worden. De kennis van de vleermuisexpert is door de ontwerper vertaald naar een programma van eisen voor de torens. De meervleermuis heeft een voorkeur voor relatief warme, vochtige en beschutte ruimtes. De torens zijn zo ontworpen dat in het interieur een diversiteit aan temperaturen en vochtighed ontstaat.

De torens hebben een educatieve functie en zijn geschikt voor het doen van onderzoek. Bovendien zijn ze zo ontworpen dat er op het dak, in de goot en op uitkragende stenen mos en kleine plantjes kunnen groeien.

In ‘De Architect’: www.dearchitect.nl

uitleg voor kinderen, ‘de meervleermuis en zijn huis’

Meervleermuizenverblijf

Team

Jacques Vink ism Anne-Jifke Haarsma (biologe en meervleermuisspecialist)

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam (Nieuwendam) en Gemeente Amsterdam / Stichting Innoord (Ransdorp)
ontwerp 2020 – realisatie 2021

Flora en fauna

de meervleermuis

Locatie

toren ‘Robin’: Schellingwouderbreek, speeltuin Nieuwendam, Amsterdam
toren ‘Alfred’: basisschool De Weidevogel, Ransdorp