Winnaar van

GROENE KROON

 

Met de 'Utrechtse steen'

Het ‘vergroenen’ van de kademuren van Utrecht door een speciale steen te introduceren waarop varens, mossen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. Door klinkers met voorgefabriceerde ronde uitsparingen in het metselwerk op te nemen, komt er ruimte voor planten in een kade langs de Utrechtse grachten.

ontwerp: Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria

18 september 2019

 Geselecteerd voor de Fresh Perspectives

De Stad als Toevluchtsoord is geselecteerd voor het Fresh Perspectives programma van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie. We gaan onderzoeken hoe de biodiversiteit kan worden versterkt door het ruimtelijk ontwerp. Het voorstel spitst zich toe op de 70-er en 80-er jaren wijken en richt zich op de stadsvogels. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met Vogelbescherming Nederland.

info: stimuleringsfonds.nl/nl/talentontwikkeling/selectie_open_oproep_fresh_perspectives_3/

 Genomineerd voor de:

Groene Kroon

Gierzwaluw foto Harvey van Diek

Met de 'Utrechtse steen'

Het ‘vergroenen’ van de kademuren van Utrecht door een speciale steen te introduceren waarop varens, mossen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. Door klinkers met voorgefabriceerde ronde uitsparingen in het metselwerk op te nemen, komt er ruimte voor planten in een kade langs de Utrechtse grachten.

ontwerp: Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria

info: de groene kroon nominaties Natuur inclusief ontwerpen in het Nieuwe Instituut, zondag 14 juli, 14.00 tot 15.30.

Info: neuhaus.hetnieuweinstituut.nl/rooster/natuurinclusief-ontwerpen-de-stad 

Park op de Hofbogen, 2017-2019

Voor de Gemeente Rotterdam hebben we een ontwerpstrategie ontwikkeld om van het Hofbogenviaduct een Groene Wandelpromenade te maken. Gefaseerd en in samenwerking met lokale initiatieven kan zo een groen dak ontstaan met daaraan diverse (semi) openbare functies zoals terrassen en daktuinen. Op een aantal pnten zijn trappen voorzien die een doorlopende promenade op het Hofbogenviaduct toegankelijk maken. Dit voorstel hebben we uitgewerkt als onderdeel van het Ontwerperscollectief De Natuurlijk Stad.

Park op de HofbogenStadsnatuur Maken in de NRC, download recensie in de NRC 18-08-2017  

Publicatie Stadsnatuur maken / Making Urban Nature, 2017

Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

www.naibooksellers.nl/making-urban-nature-stadsnatuur-maken-piet-vollaard-jacques-vink-niels-de-zwarte.html 

Groenbogen aan het Ammersooiseplein, 2016

Groenbogen is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerpers, ecologen, architecten, kunstenaars én jongeren uit de buurt. Samen maakten zij twee dichten bogen van de Hofbogen aan het stenige Ammersooiseplein groen.

Groenbogen aan het AmmersooisepleinDe Groene Marathon van Rotterdam, 2013-ongoing

Rotterdam Natuurlijk! rijgt de groene delen van de stad aan elkaar tot de Groene Marathon van Rotterdam: een stadsnatuurroute van meer dan veertig kilometer. Het project verbindt daarmee de wereld van de natuur met die van recreanten, schoolkinderen, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Download projectplan De Groene Marathon: projectplan versie juni 2019

De Groene MarathonEcobogen, 2013

Eerste schets van het voorstel om van de Hofbogen een ecoduct te maken. Een groen dak voor een betere luchtkwaliteit, waterberging met ruimte voor stadsnatuur, 2014. 

7Seasons, 2012

Prijswinnende ontwerpstrategie voor het versterken van de biodiversiteit in de binnenstad. Biodiversiteitsversterkende maatregelen voor de dwergvleermuis, een van de 7 ambassadeurs.

7Seasons 

Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen, 2009

Door het waterpeil te verhogen zal het landschap veranderen. Vanuit het nieuwe bezoekerscentrum is er zich op de nieuwe natuur.

Inzending prijsvraag bezoekerscentrum Oostvaardersplassen

Natuuractiviteitencentrum OostvaardersplassenDe Boomgaard, 2016-2019

Prijswinnaar in de prijsvraag de Eenvoud, (2006). Een natuurinclusieve woning waarbij de architectuur en de natuur een zijn. De woning en de tuin zijn onlosmakelijk met elkaar vebonden. Rondom het huis vormt en haag van robinia en fruitbomen een tuinkamer. De begane grond is open met rondom glas. Door de verdiepte ligging van de woning wordt de relatie met tuin versterkt. De verdieping met slaapkamers is gesloten met kleine, door de haag heen, uitkragende ramen. Door de zuidwest zijde van de haag laag te houden kan de zon tot diep in de tuin komen. Een variant van dit ontwerp wordt gerealiseerd op de Eenvoud in Almere.