Team 2021: Isabel Offenberg, Roberto Wijnje Santa Maria, Matthijs Hollanders, Ward Mouwen en Jacques Vink. De architecten van Ruimtelab² Architecten hebben meer dan 20 jaar ervaring in ontwerp en uitvoering.

Team Ruimtelab vanaf september 2008: Rob Vollaard, Govert Gerritsen, Bas Hage, Bas van Galen, Anne Bruin, Arjan de Nooijer, Tanja Lina, Martina Knotlova, Nick van der Knaap, Alex Kypriotakis, Sander van der Poort,  Guido Duba en David Verdonk.

Ruimtelab werkt vanaf 2011 samen met Tjerk Reijenga, BEARiD, Gouda/Shanghai (China).          

www.bear-id.com  

www.studionatuurinclusief.nl 


Binnen STUDIO NATUUR INCLUSIEF werken de ontwerpers van Ruimtelab aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties. Onze stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De natuur heeft meer ruimte nodig en kan tegelijkertijd onze woonomgeving verbeteren. We nemen initiatief, doen onderzoek en realiseren projecten waarin natuur, stedenbouw en architectuur elkaar versterken.Jacques Vink studeerde in 1989 af aan de Technische Universiteit Delft. Na op projectbasis voor diverse bureaus in binnen- en buitenland* gewerkt te hebben startte hij in 1998 samen met René Heijne Ruimtelab. In datzelfde jaar was hij samen met Piet Vollaard oprichter van de Stichting Slimme architectuur. In 2007 en 2008 was hij partner bij VHP/Royal Haskoning. Sinds oktober 2008 werkt hij met Ruimtelab² Architecten verder aan slimme architectuur en stedenbouw.

Oprichter Jacques Vink heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwerp en realisatie vanaf de oprichting van het bureau richt hij zich op de vertaling van de duurzaamheidsthematiek in concrete oplossingen.

*oa Geurst & Schulze architecten in Den Haag, Max Dudler in Berlijn (BRD), O.M.A. in Rotterdam (NL), Wood/Marsh in Melbourne (AU) en William McDonough & Partners in Charlottesville (VS).       Werk in uitvoering

 • Ontwerp en realisatie dakstraten SERPO, Den Haag, 2021
 • Ontwerp en realisatie meervleermuistoren, Amsterdam, 2021
 • Uitbouw woning, Rotterdam, 2019
 • Schetsontwerp, woningen Voorweg, Noorden, 2019
 • Schetsontwerp, woningen Landgoed, Langeraar, 2018
 • Ontwerp/realisatie woning de Boomgaard, de Eenvoud, 2012/2019
 • Renovatie liftpartijen VVE Tijmensgroet, 2018
 • Groene Wand Ammersooiseplein, 2018
 • Studie Wandelpromenade Hofplein, 2016-ongoing
 • Watersportpaviljoen, 2015-2016
 • Publicatie 'Stadsnatuur Maken / Making Urban Nature', 2014-2016
 • Minor Sustainability, Willem de Kooning Academie, 2013/2016
 • Time to waste, workshop Willem de Kooning Academie, 2013/2015
 • Prijsvraag Havensteder, 2014
 • Projectvoorstel in het kader van Horizon-2020, Smart Cities, 2013
 • Rotterdam Natuurlijk! 'de Groene Marathon', Stadsinitiatief Rotterdam, 2013
 • Lid stuurgroep biobased retrofitting, 2013
 • Season1 van 7Seasons, biodiversiteit in de stad, 2013
 • Prijsvraag Duurzame Playgrounds, 201
 • Schetsontwerp woning de Slimme Schuur, Vehgels-buiten, 2012
 • Realisatie woning RSVP studio Bart Guldemond i.s.m. RLB2, 2012
 • Pitch stationmeubilair i.s.m. Studio DenHartogMusch, mrt/mei 2012
 • Redactie en essay DASH7, 'het Eco-huis', 2012
 • Quickscan duurzame herontwikkeling jaren '70 en '80 wijken, 2012
 • Herbestemming kantoor tot budgethotel in Amsterdam Sloterdijk, oplevering mei 2012
 • Kinderdagverblijf Oliver in de Rode Kater, oplevering april 2012
 • Schetsontwerp bedrijfsverzamelgebouw Kralingseweg, Rotterdam, i.s.m. Tjeerd de Jong Architecten, 2011/2012
 • Schetsontwerp eco woning, Warande Lelystad, 2011
 • Acht passiefwoningen in Boxtel, AWBS, 2012

dd. juli 2018Samenwerking BEAR-ID

Samen met Tjerk Reijenga, BEAR-ID, werkt Ruimtelab aan projecten zoals One-Planet, Eco-erf en onderzoek zoals PVSites. Als onderdeel van een Europees-team van bedrijven en instellingen gaven we advies voor de integratie photovoltaics van PV in testprojecten van PVSites.

Website: www.pvsites.eu/

Download: 'Architectural and aesthetical requirements BIPV building elements':

www.pvsites.eu/downloads/category/project-resultsDe Natuurlijke Stad

Ruimtelab is medeoprichter van de Natuurlijke Stad, een samenwerkingsverband van architecten, stedenbouwkundigen, stadstuiniers en ecologen. Ons doel is het versterken van het stedelijke ecologische netwerk en de het vergroten van de biodiversiteit. Samen werken we aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties.

www.natuurlijkestad.nl.

Marieke de Keijzer, Joost van Dijk, Marlou de Jong, Jacques Vink, Ward Mouwen, Piet Vollaard en Tanja Lina, 2017.