Zie onze website: www.studionatuurinclusief.nl

Binnen STUDIO NATUUR INCLUSIEF werken de ontwerpers van Ruimtelab aan natuur-inclusieve projecten, onderzoek en publicaties. Onze stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De natuur heeft meer ruimte nodig en kan tegelijkertijd onze woonomgeving verbeteren. We nemen initiatief, doen onderzoek en realiseren projecten waarin natuur, stedenbouw en architectuur elkaar versterken.

 


In de pers en nieuws van Studio Natuur InclusiefGreen Stone is in verschillende soorten en maten te leveren!

 

Gebaseerd op het ontwerp van de Utrechtse steen is samen met Zilverschoon Randwijk de Green Stone ontwikkeld.

De steen kan door ambachtelijk baksteenproducent Zilverschoon Randwijk in diverse soorten en maten worden geleverd. 

info: www.zilverschoonrandwijk.nl

contactpersoon: André Bleumer 06-28972873

15 april, 2021Interview met Jacques Vink in de Trouw over natuur inclusief bouwen voor de particuliere woningbezitter.

 

Zo maak je je huis aantrekkelijk voor vogels, vlinders en bijen’, Houd rekening met de natuur in, rondom en in de buurt van het huis, dat is de boodschap van het manifest Bouwen voor de natuur. Kan dat ook in een bestaand huis? En hoe maak je dat zelf natuurinclusief?

Artikel TROUW, 23 maart 2021MANIFEST Natuurinclusief bouwen! 

De eis bij nieuwbouw moet zijn: natuur in, rondom en in de buurt van de woning. Elk nieuwbouwproject moet verplicht rekening houden met dieren, groen en klimaat, vinden de opstellers van het Manifest Bouwen voor Natuur.

Download manifest als PDF

Met RUIMTELAB2 Architecten is een van de medeondertekenaar!

Artikel TROUW, 11 maart 2021  Ontwerp meervleermuizentoren gereed

info: meervleermuizentoren RobinHeel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?

Breda profileert zich als 'stad in een park' en als natuurinclusief. De bijeenkomst op 24 september bracht een enthousiast publiek bij elkaar. Na een lezingenochtend en discussie werden in de middag workshops gehouden in het Elektron. Natuurinclusief bouwen is bouwen aan een gezonde toekomst, voor mens en dier. Maar hoe pak je dat aan? Tijdens het symposium “Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief” gaven gemeenten, architecten, ontwerpers, natuurbeschermers en een milieufilosoof samen antwoord op die vraag.
Kijk mee en bepaal hoe jij jouw project groener maakt.

Verslag van de ochtend

Het programma van de dag!

23 september 2020Rooftoprevolutie 2020

Hoe kunnen we ons daklandschap gebruiken voor een combinatie van groen, slimme watersystemen, zonnepanelen en natuur? 


Onder leiding van dagvoorzitter Suze Gehem en de hosts Andy van den Dobbelsteen en Jan Henk Tigelaar werden inspirerende presentaties en discussies. Als panellid in de sessie commercieel vastgoed promootte Jacques Vink de mogelijkheden voor een natuur inclusief dakenlandschap.
De Rooftop Award voor het meest in het oog springende dak van Nederland is gegaan naar het prachtige bos bovenop depot Museum van Boijmans van Beuningen. Het programma met de sprekers en een samenvatting van de dag Rooftop symposium 2020.


De paneldiscussie commercieel vastgoed onder leiding van Andy van den Dobbelsteen is terug te zien onder deze link.

4 september 2020Blog op het kennisplatform van C-creators 

 

Een link naar de blog met een stappenplan natuur inclusiefbouwen

4 mei 2020‘Natuurinclusief ontwerpen is ook leren loslaten’

column op www.bouwnatuurinclusief.nl

 

 

Natuurinclusiviteit integraal in de ontwerpopgave meenemen zal mooie gebouwen opleveren, denkt Jacques Vink van architectenbureau Ruimtelab. Daarvoor moeten we wel leren loslaten.

Link naar de column

1 maart 2020Winnaar van de

GROENE KROON

 

Met de 'Utrechtse steen'

Het ‘vergroenen’ van de kademuren van Utrecht door een speciale steen te introduceren waarop varens, mossen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. Door klinkers met voorgefabriceerde ronde uitsparingen in het metselwerk op te nemen, komt er ruimte voor planten in een kade langs de Utrechtse grachten.

ontwerp: Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria

18 september 2019Geselecteerd voor de Fresh Perspectives

De Stad als Toevluchtsoord is geselecteerd voor het Fresh Perspectives programma van het Stimuleringsfonds van de Creatieve Industrie. We gaan onderzoeken hoe de biodiversiteit kan worden versterkt door het ruimtelijk ontwerp. Het voorstel spitst zich toe op de 70-er en 80-er jaren wijken en richt zich op de stadsvogels. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met Vogelbescherming Nederland.

info: stimuleringsfonds.nl/nl/talentontwikkeling/selectie_open_oproep_fresh_perspectives_3/

 Genomineerd voor de:

Groene Kroon

Met de 'Utrechtse steen'

Het ‘vergroenen’ van de kademuren van Utrecht door een speciale steen te introduceren waarop varens, mossen en andere vochtminnende planten zich kunnen hechten. Door klinkers met voorgefabriceerde ronde uitsparingen in het metselwerk op te nemen, komt er ruimte voor planten in een kade langs de Utrechtse grachten.

ontwerp: Jacques Vink en Roberto Wijntje Santa-Maria

info: de groene kroon nominaties Natuur inclusief ontwerpen in het Nieuwe Instituut, zondag 14 juli, 14.00 tot 15.30.

Info: neuhaus.hetnieuweinstituut.nl/rooster/natuurinclusief-ontwerpen-de-stad 

Park op de Hofbogen, 2017-2019

Voor de Gemeente Rotterdam hebben we een ontwerpstrategie ontwikkeld om van het Hofbogenviaduct een Groene Wandelpromenade te maken. Gefaseerd en in samenwerking met lokale initiatieven kan zo een groen dak ontstaan met daaraan diverse (semi) openbare functies zoals terrassen en daktuinen. Op een aantal pnten zijn trappen voorzien die een doorlopende promenade op het Hofbogenviaduct toegankelijk maken. Dit voorstel hebben we uitgewerkt als onderdeel van het Ontwerperscollectief De Natuurlijk Stad.

Park op de HofbogenStadsnatuur Maken in de NRC, download recensie in de NRC 18-08-2017  

Publicatie Stadsnatuur maken / Making Urban Nature, 2017

Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

www.naibooksellers.nl/making-urban-nature-stadsnatuur-maken-piet-vollaard-jacques-vink-niels-de-zwarte.html 

Groenbogen aan het Ammersooiseplein, 2016

Groenbogen is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerpers, ecologen, architecten, kunstenaars én jongeren uit de buurt. Samen maakten zij twee dichten bogen van de Hofbogen aan het stenige Ammersooiseplein groen.

Groenbogen aan het AmmersooisepleinDe Groene Marathon van Rotterdam, 2013-ongoing

Rotterdam Natuurlijk! rijgt de groene delen van de stad aan elkaar tot de Groene Marathon van Rotterdam: een stadsnatuurroute van meer dan veertig kilometer. Het project verbindt daarmee de wereld van de natuur met die van recreanten, schoolkinderen, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Download projectplan De Groene Marathon: projectplan versie juni 2019

De Groene MarathonEcobogen, 2013

Eerste schets van het voorstel om van de Hofbogen een ecoduct te maken. Een groen dak voor een betere luchtkwaliteit, waterberging met ruimte voor stadsnatuur, 2014. 

7Seasons, 2012

Prijswinnende ontwerpstrategie voor het versterken van de biodiversiteit in de binnenstad. Biodiversiteitsversterkende maatregelen voor de dwergvleermuis, een van de 7 ambassadeurs.

7Seasons 

Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen, 2009

Door het waterpeil te verhogen zal het landschap veranderen. Vanuit het nieuwe bezoekerscentrum is er zich op de nieuwe natuur.

Inzending prijsvraag bezoekerscentrum Oostvaardersplassen

Natuuractiviteitencentrum OostvaardersplassenDe Boomgaard, 2016-2019

Prijswinnaar in de prijsvraag de Eenvoud, (2006). Een natuurinclusieve woning waarbij de architectuur en de natuur een zijn. De woning en de tuin zijn onlosmakelijk met elkaar vebonden. Rondom het huis vormt en haag van robinia en fruitbomen een tuinkamer. De begane grond is open met rondom glas. Door de verdiepte ligging van de woning wordt de relatie met tuin versterkt. De verdieping met slaapkamers is gesloten met kleine, door de haag heen, uitkragende ramen. Door de zuidwest zijde van de haag laag te houden kan de zon tot diep in de tuin komen. Een variant van dit ontwerp wordt gerealiseerd op de Eenvoud in Almere.