Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van leefomstandigheden van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen.

De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Veel dier- en plantensoorten komen inmiddels meer in stedelijk gebied voor dan in het buitengebied. De stedelijke natuur is echter kwetsbaar en de stad wordt door ontwerpers en beleidsmakers nog steeds gezien als het exclusieve leefgebied van mensen. De auteurs zien de natuur als een integraal onderdeel van het stedelijke organisme en als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk, en pas recent onderdeel van de stadsplanning. Ontwerpers, ecologen, beleidsmakers en actieve stadsbewoners hebben behoefte aan kennis en praktische voorbeelden ten aanzien van ontwerpen met natuur in een stedelijke context. Vanuit verschillende invalshoeken; de theorie van ecologie en biodiversiteit, de stadsgebonden soorten, de stedelijke biotopen en het onderhoud van stadsnatuur worden in deze publicatie aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden besproken.

 

 

nai010 Publishers, Rotterdam 2017, ISBN 978-94-6208-317-2

www.naibooksellers.nl/making-urban-nature-stadsnatuur-maken-piet-vollaard-jacques-vink-niels-de-zwarte.html

 Vanaf 2015 werken als onderdeel van het collectief De Natuurlijke Stad aan plannen voor een groen Hofbogenviaduct.

PDF download de studie 'Groene Promenade, 26 sept 2017' click op deze link Park op de Hofbogen.

PDF download het BAG Advies inrichting Hofbogenpark

  

Samen met Tjerk Reijenga, BEAR-ID, werkt Ruimtelab aan onderzoeksprojecten rond het thema: Building Integrated Photovoltaics 

Zo gaven we als onderdeel advies over de integratie photovoltaics van PV in testprojecten van PVSites.

Website: www.pvsites.eu/

Download: 'Architectural and aesthetical requirements BIPV building elements':

www.pvsites.eu/downloads/category/project-results

 Download essay Anticiperen versus improviseren NL ENGDASH ging op zoek naar het ideale ecohuis van zonnewoningen tot Superuse, van Cradle to Cradle tot en met drager-inbouwsystemen en precieze prefabtechnologie.
In dit nummer van DASH, komen de geschiedenis en de toekomst van het duurzame huis aan de orde. Essays van Daniel A. Barber, Machiel van Dorst, Jacques Vink, en Piet Vollaard geven niet alleen een kritische analyse van de stand van zaken, maar ook een inspirerende verkenning van mogelijkheden voor de toekomst. Drop City pionier Steve Baer kijkt terug op de bouw van zijn Zome House en Jean-Philippe Vassal geeft zijn visie op architectuur en duurzaamheid in een interview. Met een uitgebreide plandocumentatie.

 

nai010 Publishers, Rotterdam 2012, ISBN 978-90-5662-853-6De publicatie 7Up - Zevenkamp als case study (nov 2011), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar de duurzame herstructurering van '70 en '80 jaren wijken. Om recht te doen aan alle betrokkenen is de opgave vanuit drie verschillende perspectieven te benaderd. Door zowel het ecosysteem, de materiaal- en energiestromen en het ooghoogte perspectief van de bewoners centraal te stellen is een breed palet aan concrete voorstellen ontwikkeld.
De in deze publicatie beschreven ontwerpmethode is geschikt om ook in andere jaren '70 en '80 jaren wijken toe te passen. Doormiddel van de in het boek beschreven ontwerppatronen wordt in samenspraak met alle betrokkenen naar de juiste samenstelling van de nemen maatregelen gezocht.
De publicatie is voor à €19,50 rechtstreeks te bestellen via ons bureau.De publicatie Ontwerpen aan Goederenvervoer (juni 2008), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar een duurzame super-hub, Waalhaven-Zuid.
Om de concurrentiepositie op de goederenvervoersmarkt te behouden, wordt gezocht naar manieren om de capaciteit van het goederenvervoernetwerk te vergroten. Dit project richt zich op de knooppunten in het netwerk van het goederenvervoer. Dit zijn de distributiecentra, terminals en warehousing. Zij staan soms geclusterd maar vaak ook als losse objecten langs water, weg en spoor. In dit onderzoek noemen we de knooppunten in het goederenvervoernetwerk ‘overslagpunten’. Het terrein en de gebouwen zijn tegelijkertijd energielandschappen. Daken zijn begroeid en met als doel een recreatieve functie voor de werknemers, schonere lucht en een beter microclimaat. Ontwerpteam: Jacques Vink, Ward Mouwen (RLB) i.s.m. Harm Timmermans (ShiftA) Van BergenKopla en Mixst Urbanisme.

Download Lay-out 03 Ontwerpen aan goederenvervoer Lay-out 03Time-based Architecture bevat een verslag van het symposium Time-based Buildings (mei 2005) op de TU Delft. De essays worden aangevuld met 29 projectbeschrijvingen ingedeeld in drie categorieën gebouwen: polyvalente gebouwen, gebouwen met een drager/inbouw en tijdelijke gebouwen

Auteurs: Bernard Leupen, René Heijne, Jasper van Zwol, Jacques Vink en Birgit Jürgenhake

010 Publishers, Rotterdam 2005, ISBN 90-6450-536-5Reflecterend op de steeds weer af- en toenemende belangstelling voor milieubewustbouwen geeft deze publicatie een overzicht van innoverende projecten en vernieuwende trends binnen de ecologische architectuur.

Auteurs: Anke van Hal en Jacques Vink

Aeneas Uitgeverij, Boxtel, 2003;
ISBN 90-75365-62-4Het project Transit wil de barriere tussen het privé en het openbaar vervoer opheffen. Het is deze moeizame relatie die onze steden verstopt en er voor zorgt dat we liever in de file staan. Door de openbare ruimte rond transferia anders te ontwerpen kan er niet alleen soepeler in- en overgestapt worden maar kan ook de stad rond die punten tot leven komen.

www.ruimtelab.nl/transit

 In opdracht van de SEV is gezocht naar voorbeelden en strategieën waarmee het particulier opdrachtgeverschap betaalbaar wordt. De publicatie bevat acht inzichten

Auteurs: Jacques Vink en René Heijne / SEV: Anne Weike Noorman en Sander Gelinck

SEV, Rotterdam, 2003,  ISBN 90-5239-178-5


 De studie Flexgebouwen'' is verricht in opdracht van de Rijksplanologische Dienst en de Rijksgebouwendienst. Intervieuws met tien experts en de analyse van 22 voorbeeldplannen resulteren in inzichten over hoe gebouwen te ontwerpen die zijn gemaakt om te kunnen veranderen.

Download: flexgebouwen.pdf

Auteurs: René Heijne en Jacques Vink
rapport is als pdf beschikbaarBijdrage aan Trespassers; New Business, The Sponge Company.

Auteurs: Ed van Hinte en Conny Bakker
010 Publishers, Rotterdam 1999, ISBN 90-6450-375-3
 
In 2008/2009 is de website Smart Architecture verneiuwd en uitgebreid met Smart Urbanism.

Jacques Vink en Piet Vollaard in samenwerking met de leerstoel Smart Architecture, faculteit TUDelft en Antenna-men.

bijzonderheden: met subsidie van het SfA en TUDelft
 Smart Architecture

Auteurs: Ed van Hinte, Marc Neelen, Jacques Vink en Piet Vollaard

De publicatie Smart Architecture beschrijft de uitgangspunten van slimme architectuur en illustreert dit met een groot aantal projecten. 010 Publishers, Rotterdam, 2003

ISBN 90-6450-490-3 Stichting Slimme Archtitectuur is in 1998 opgericht door Piet Vollaard, Machiel van Dorst en Jacques Vink. SLA inventariseerde, bekritiseerde en promote slimme ecologische architectuur en stedenbouw. Diverse publicaties, lezingen, workshops en ontwerpstudios zijn uitgevoerd. Website smartarchitecture.org was het platform van het door het collectief uitgevoerde ontwerpend onderzoek. Nu het onderwerp mainstream is geworden heeft de stichting zich opgeheven. Selectie publicaties met werk van RLB:

  • Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw, 2012
  • Dash 03, het eco-huis, the eco house, 2012
  • 7Up, Zevenkamp als case study, nov 2011
  • Lay Out 03, Ontwerpen aan goederenvervoer, 2008
  • Casa en la ciudad entre medianeras, MONSA, Barcelona, 2005
  • Regio specifieke architectuur, SEV, Rotterdam, 2003
  • NRC, Heilige huisjes op Tracy Metz, 6 september 2003  
  • Architectuurjaarboek 2007>08, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2008
  • Architectuurjaarboek 2004>05, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2005
  • Architectuurjaarboek 2000>01, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2001