Typische lintbebouwing; Nieuwveen.
Typische lintbebouwing; Nieuwveen.

Lintbebouwing De toekomstige woningbouw aan de Kooistrastraat moet passen binnen de dorpskern van Nieuwveen.
Lintbebouwing De toekomstige woningbouw aan de Kooistrastraat moet passen binnen de dorpskern van Nieuwveen.

Onze visie stelt het wonen centraal. De doelgroep van overwegend senioren is gebaat bij een levendige groene dorpse woonomgeving.
Onze visie stelt het wonen centraal. De doelgroep van overwegend senioren is gebaat bij een levendige groene dorpse woonomgeving.
A.D. Kooistrahof, Nieuwveen
Een ambitieus programma met een ondorpse dichtheid was het uitgangspunt voor een centrumlocatie in Nieuwveen.

INDEX / vorig / volgend project

Zorgwoningen die deel uitmaken van de erachter liggende Bruggenstichting zijn aangevuld met koopappartementen en grondgebonden woningen. Het is een ambitieus programma met een ondorpse dichtheid. Het is daarom de opgave het programma zo bescheiden mogelijk vorm te geven.