opdrachtgever: Groene Stad Almere ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2004 locatie: Tuinderswerf, Almere-Haven aantal woningen: 49 starterswoningen en 63 appartementen bijzonderheden: haalbaarheidsstudie
opdrachtgever: Groene Stad Almere ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2004 locatie: Tuinderswerf, Almere-Haven aantal woningen: 49 starterswoningen en 63 appartementen bijzonderheden: haalbaarheidsstudie

Almere wil meer woonruimte voor starters realiseren. Het Tuinderswerf-project is een van de initiatieven die hierin moet voorzien. Door woningen aan het gebied toe te voegen kan het groen aan gebruikskwaliteit winnen. Sociale controle vanuit de woningen en een betere ontsluiting maken het gebied bruikbaar voor de direct omwonenden. Het gekozen crescent-model heeft als voordeel dat er een groot, open en toegankelijk groengebied ontstaat. Door de wand van woningen op te delen in losse bouwblokken ontstaat een open bebouwing. De bergingen van de woningen zijn als een geluidsscherm tussen de woningen en de Oosterdreef geplaatst. De woningen zelf bestaan deels uit appartementen deels uit woningen over twee verdiepingen.
Almere wil meer woonruimte voor starters realiseren. Het Tuinderswerf-project is een van de initiatieven die hierin moet voorzien. Door woningen aan het gebied toe te voegen kan het groen aan gebruikskwaliteit winnen. Sociale controle vanuit de woningen en een betere ontsluiting maken het gebied bruikbaar voor de direct omwonenden. Het gekozen crescent-model heeft als voordeel dat er een groot, open en toegankelijk groengebied ontstaat. Door de wand van woningen op te delen in losse bouwblokken ontstaat een open bebouwing. De bergingen van de woningen zijn als een geluidsscherm tussen de woningen en de Oosterdreef geplaatst. De woningen zelf bestaan deels uit appartementen deels uit woningen over twee verdiepingen.

opdrachtgever: Proper-Stok Woningen bv ontwerp: RUIMTELAB architecten, Drost & van Veen en Grosfeld architecten locatie: Parkwijk Lelystad aantal woningen: 32 bijzonderheden:supervisor: West 8
opdrachtgever: Proper-Stok Woningen bv ontwerp: RUIMTELAB architecten, Drost & van Veen en Grosfeld architecten locatie: Parkwijk Lelystad aantal woningen: 32 bijzonderheden:supervisor: West 8

In deze studie voor de Parkwijk in Lelystad is een woningtype uitgewerkt die zich kenmerkt door een hoge gevel aan de parklaan en een carport inclusief opbouw aan de achterstraat. Gezien de pioniersmentaliteit die Lelystad kenmerkt is gekozen voor een robuuste architectuur die verwijst naar pakhuizen. De plattegronden laten zich makkelijk aanpassen.
In deze studie voor de Parkwijk in Lelystad is een woningtype uitgewerkt die zich kenmerkt door een hoge gevel aan de parklaan en een carport inclusief opbouw aan de achterstraat. Gezien de pioniersmentaliteit die Lelystad kenmerkt is gekozen voor een robuuste architectuur die verwijst naar pakhuizen. De plattegronden laten zich makkelijk aanpassen.

opdrachtgever: Woningstichting Nieuwkoop en Westhoek Wonen ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2006 locatie: A.D. Kooistrastraat, Nieuwveen aantal woningen: 45 bijzonderheden: verkavelingsstudie
opdrachtgever: Woningstichting Nieuwkoop en Westhoek Wonen ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2006 locatie: A.D. Kooistrastraat, Nieuwveen aantal woningen: 45 bijzonderheden: verkavelingsstudie

Onze visie stelt het wonen centraal. De doelgroep van overwegend senioren is gebaat bij een rustige groene woonomgeving. Daarnaast is zeker zo belangrijk dat de toekomstige woningbouw aan de Kooistrastraat moet passen binnen de dorpskern van Nieuwveen. Het is een ambitieus programma met een ondorpse dichtheid. Het is daarom de opgave het programma zo bescheiden mogelijk vorm te geven.
Onze visie stelt het wonen centraal. De doelgroep van overwegend senioren is gebaat bij een rustige groene woonomgeving. Daarnaast is zeker zo belangrijk dat de toekomstige woningbouw aan de Kooistrastraat moet passen binnen de dorpskern van Nieuwveen. Het is een ambitieus programma met een ondorpse dichtheid. Het is daarom de opgave het programma zo bescheiden mogelijk vorm te geven.

opdrachtgever: Ymere en De Woonmaatschappij ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2005 locatie: Toolenburg-Zuid, Hoofddorp bijzonderheden: woningtypologisch onderzoek
opdrachtgever: Ymere en De Woonmaatschappij ontwerp: RUIMTELAB architecten, 2005 locatie: Toolenburg-Zuid, Hoofddorp bijzonderheden: woningtypologisch onderzoek

Op basis van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Toolenburg-zuid van de gemeente Haarlemmermeer is een studie verricht naar woningtypen en parkeeroplossingen. In het plan zijn hoven, stadspaleizen en grondgebonden ontworpen. Voor het gehele plan wordt een soort baksteen en dakpan voorgeschreven. Er wordt gestreefd naar een grote eenheid in dakvorm en details.
Op basis van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Toolenburg-zuid van de gemeente Haarlemmermeer is een studie verricht naar woningtypen en parkeeroplossingen. In het plan zijn hoven, stadspaleizen en grondgebonden ontworpen. Voor het gehele plan wordt een soort baksteen en dakpan voorgeschreven. Er wordt gestreefd naar een grote eenheid in dakvorm en details.
verkavelingstudies
Almere wil meer woonruimte voor starters realiseren. Het Tuinderswerf-project is een van de initiatieven die hierin moet voorzien. Door woningen aan het gebied toe te voegen kan het groen aan gebruikskwaliteit winnen. Sociale controle vanuit de woningen en een betere ontsluiting maken het gebied bruikbaar voor de direct omwonenden. Het gekozen crescent-model heeft als voordeel dat er een groot, open en toegankelijk groengebied ontstaat. Door de wand van woningen op te delen in losse bouwblokken ontstaat een open bebouwing. De bergingen van de woningen zijn als een geluidsscherm tussen de woningen en de Oosterdreef geplaatst. De woningen zelf bestaan deels uit appartementen deels uit woningen over twee verdiepingen.

INDEX / vorig / volgend project

opdrachtgever: Proper-Stok Woningen bv
ontwerp: RUIMTELAB architecten, Drost & van Veen en Grosfeld architecten
locatie: Parkwijk Lelystad
aantal woningen: 32
bijzonderheden:supervisor: West 8