Voorstel 'in de punt' met waterpark.
Voorstel 'in de punt' met waterpark.

Visie op de Slobbengors en directe omgeving. Het gebied is in te delen in drie delen 1- het venster 2- het dijklint 3- het merwehoofd Het nieuwe hoofdkantoor wordt onderdeel van 'venster'.
Visie op de Slobbengors en directe omgeving. Het gebied is in te delen in drie delen 1- het venster 2- het dijklint 3- het merwehoofd Het nieuwe hoofdkantoor wordt onderdeel van 'venster'.

De toren in de punt.
De toren in de punt.

Gekozen variant: het Fokker hoofdkantoor staat in de punt van de Slobbengors in de tweede lijn achter de bomenrij langs de rivier de Noord.
Gekozen variant: het Fokker hoofdkantoor staat in de punt van de Slobbengors in de tweede lijn achter de bomenrij langs de rivier de Noord.
Fokkerterrein Papendrecht
Studie naar de inpassing van het nieuwe Fokker hoofdkantoor in combinatie met de herinrichting van het sport- en recreatiegebied de Slobbengors.

INDEX / vorig / volgend project

Gekozen variant: het Fokker hoofdkantoor staat in de punt van de Slobbengors, in de tweede lijn achter de bomenrij langs de rivier de Noord.