Biodiversiteitsversterkende maatregelen voor de dwergvleermuis, een van de 7 ambassadeurs.
Biodiversiteitsversterkende maatregelen voor de dwergvleermuis, een van de 7 ambassadeurs.

Een strategie waarmee door biodiversiteitsversterkende maatregelen tegelijkertijd de leefbaarheid van straat en buurt wordt versterkt.
Een strategie waarmee door biodiversiteitsversterkende maatregelen tegelijkertijd de leefbaarheid van straat en buurt wordt versterkt.

Maatregelen voor de zeven ambassadeurs gedurende zeven 'seasons'.
Maatregelen voor de zeven ambassadeurs gedurende zeven 'seasons'.

Onze 'homebase' midden in de Provenierswijk.
Onze 'homebase' midden in de Provenierswijk.
7Seasons
7Seasons is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit en leefbaarheid van een wijk door buurtbewoners te laten participeren in de opbouw van hun ecosysteem.

INDEX / vorig / volgend project

Bewoners worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige soorten in stand kunnen blijven en op termijn nieuwe soorten kunnen gedijen. De7Seasons strategie gaan we in de Provenierswijk en de aanliggende Agniesebuurt in de praktijk brengen. Door ontwerptools te ontwikkelen en er vervolgens mee aan de slag te gaan wordt al doende geleerd hoe biodiversiteit in de stad vergroot kan worden. De uitkomsten worden beschikbaar gesteld aan de vakgemeenschap van stedenbouwkundig ontwerpers, (landschaps)architecten en productontwerpers.

www.facebook.com/7Seasons