De gemeenten Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam vormen één doorlopend stedelijk landschap. Een band van woon- en werkgebieden ingeklemd tussen de Betuwelijn en de Merwede. Infrastructurele lijnen doorsnijden deze Noordelijke Drechtsteden. Een spoorlijn, hoogspanningstracé, de rivierdijk en de snelweg delen het gebied op in een patchwork van fragmenten en voegwerk.
De gemeenten Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam vormen één doorlopend stedelijk landschap. Een band van woon- en werkgebieden ingeklemd tussen de Betuwelijn en de Merwede. Infrastructurele lijnen doorsnijden deze Noordelijke Drechtsteden. Een spoorlijn, hoogspanningstracé, de rivierdijk en de snelweg delen het gebied op in een patchwork van fragmenten en voegwerk.

De Baanhoek op de grens van Sliedrecht en Papendrecht. Een lappendeken van woon- en werkgebieden.
De Baanhoek op de grens van Sliedrecht en Papendrecht. Een lappendeken van woon- en werkgebieden.

De Baanhoek is als een mozaiek. De grote verscheidenheid aan fragmenten is een kwaliteit. Wat mist is goed voegwerk. Door het voegwerk te verbeteren kunnen de fragmenten beter functioneren en in de tijd transformeren. Het voegwerk huisvest de energie-, water-, ecologisch netwerk en de verkeersinfrastructuur.
De Baanhoek is als een mozaiek. De grote verscheidenheid aan fragmenten is een kwaliteit. Wat mist is goed voegwerk. Door het voegwerk te verbeteren kunnen de fragmenten beter functioneren en in de tijd transformeren. Het voegwerk huisvest de energie-, water-, ecologisch netwerk en de verkeersinfrastructuur.

In de Baanhoek zijn vier delen van dit tussengebied uitgewerkt: - de Spoordijk - de 'Matenalaan' - de Tolsteegvoeg - de Dijkweg aan de Merwede - het Waterpark
In de Baanhoek zijn vier delen van dit tussengebied uitgewerkt: - de Spoordijk - de 'Matenalaan' - de Tolsteegvoeg - de Dijkweg aan de Merwede - het Waterpark
Patchwork Sliedrecht
De energie-, ecologische-, water- en verkeersnetwerken spelen een cruciale rol bij de herstructurering van bestaand stedelijk landschap.

INDEX / vorig / volgend project

Als voegwerk kunnen deze netwerken de fragmenten (werk- en woonbuurten) faciliteren en gezond maken.

In de Baanhoek zijn vier delen van dit tussengebied uitgewerkt:

- de Spoordijk
- de 'Matenalaan'
- de Tolsteegvoeg
- de Dijkweg aan de Merwede
- het Waterpark

Patchwork was een van de zes winnende plannen in de prijsvraag Knopen van de Drechtsteden. Patchwork is in opdracht van Stichting de Stad uitgewerkt en geëxposeerd in het CBK Dordrecht, 2012.