De publicatie 7Up - Zevenkamp als case study (nov 2011), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar de duurzame herstructurering van '70 en '80 jaren wijken.
De publicatie 7Up - Zevenkamp als case study (nov 2011), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar de duurzame herstructurering van '70 en '80 jaren wijken.

overzichtkaart atelier Stromen
overzichtkaart atelier Stromen

Scenario 1: de aanwezige groenstructuur van Zevenkamp wordt gereactiveerd.
Scenario 1: de aanwezige groenstructuur van Zevenkamp wordt gereactiveerd.

Scenario 2: de aanwezige waterstructuur van Zevenkamp wordt gereactiveerd. De nu nog groene middenzone wordt ingericht als Waterpark.
Scenario 2: de aanwezige waterstructuur van Zevenkamp wordt gereactiveerd. De nu nog groene middenzone wordt ingericht als Waterpark.

Scenario 3: op basis van de nu aanwezige indeling in buurten worden energy communities gemaakt.
Scenario 3: op basis van de nu aanwezige indeling in buurten worden energy communities gemaakt.
Reinventing Zevenkamp
Door zowel het ecosysteem, de materiaal- en energiestromen en het ooghoogte perspectief van de bewoners centraal te stellen is een breed palet aan concrete voorstellen ontwikkeld.

INDEX / vorig / volgend project

De in de publicatie beschreven ontwerpmethode is geschikt om ook in andere jaren '70 en '80 jaren wijken toe te passen. Doormiddel van 'ontwerppatronen' wordt in samenspraak met alle betrokkenen naar de juiste samenstelling van de nemen maatregelen gezocht.