Slimme architectuur
RUIMTELAB2 Architecten werkt aan slimme groene architectuur. We zoeken een zowel doeltreffend als verrassend antwoord op iedere ontwerpopgave. Slim is een ontwerp als het juist door zijn lage milieufootprint betaalbare, aangename, vrolijke en mooie gebouwen oplevert.

Architectuur
Gebouwen moeten niet alleen mooi maar ook royaal zijn. Extra maat en hoogte zijn een garantie voor flexibiliteit en dus duurzaamheid. Deze royaliteit weerspiegelt zich in de gevels.

Ambacht
Architectuur wordt tastbaar door detaillering en materialen maximaal laat spreken. Alleen door de combinatie van bouw- en onderzoeksprojecten kan een werkelijk innovatieve architectuur ontstaan.Stichting SLA inventariseert, bekritiseert en promoot slimme ecologische architectuur en stedenbouw. Stichting Slimme Archictectuur is in 1998 opgericht door Machiel van Dorst, Piet Vollaard en Jacques Vink. De stichting publiceert, onderhoud een website, organiseert lezingen en werkt mee aan ontwerpend onderzoek.

voor meer: www.smartarch.org 


In 2008/2009 is de website Smart Architecture verneiuwd en uitgebreid met Smart Urbanism.

Jacques Vink en Piet Vollaard in samenwerking met de leerstoel Smart Architecture, faculteit TUDelft en Antenna-men.

bijzonderheden: met subsidie van het SfA en TUDelft

voor meer: www.smarturb.org


 Publicatie: Smart Architecture
Auteurs: Ed van Hinte, Marc Neelen, Jacques Vink en Piet Vollaard

010 Publishers, Rotterdam 2003, ISBN 90-6450-490-3