Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

www.naibooksellers.nl/making-urban-nature-stadsnatuur-maken-piet-vollaard-jacques-vink-niels-de-zwarte.html

 DASH ging op zoek naar het ideale ecohuis van zonnewoningen tot Superuse, van Cradle to Cradle tot en met drager-inbouwsystemen en precieze prefabtechnologie.
In dit nummer van DASH, komen de geschiedenis en de toekomst van het duurzame huis aan de orde. Essays van Daniel A. Barber, Machiel van Dorst, Jacques Vink, en Piet Vollaard geven niet alleen een kritische analyse van de stand van zaken, maar ook een inspirerende verkenning van mogelijkheden voor de toekomst. Drop City pionier Steve Baer kijkt terug op de bouw van zijn Zome House en Jean-Philippe Vassal geeft zijn visie op architectuur en duurzaamheid in een interview. Met een uitgebreide plandocumentatie.

NAI010 Publishers, Rotterdam 2012, ISBN 978-90-5662-853-6De publicatie 7Up - Zevenkamp als case study (nov 2011), doet verslag van het ontwerpend onderzoek naar de duurzame herstructurering van '70 en '80 jaren wijken. Om recht te doen aan alle betrokkenen is de opgave vanuit drie verschillende perspectieven te benaderd. Door zowel het ecosysteem, de materiaal- en energiestromen en het ooghoogte perspectief van de bewoners centraal te stellen is een breed palet aan concrete voorstellen ontwikkeld.
De in deze publicatie beschreven ontwerpmethode is geschikt om ook in andere jaren '70 en '80 jaren wijken toe te passen. Doormiddel van de in het boek beschreven ontwerppatronen wordt in samenspraak met alle betrokkenen naar de juiste samenstelling van de nemen maatregelen gezocht.
De publicatie is voor à €19,50 rechtstreeks te bestellen via ons bureau.

Voor meer info zie ook onze blog: http://www.atelier7up.euTime-based Architecture bevat een verslag van het symposium Time-based Buildings (mei 2005) op de TU Delft. De essays worden aangevuld met 29 projectbeschrijvingen ingedeeld in drie categorieën gebouwen: polyvalente gebouwen, gebouwen met een drager/inbouw en tijdelijke gebouwen

Auteurs: Bernard Leupen, René Heijne, Jasper van Zwol, Jacques Vink en Birgit Jürgenhake

010 Publishers, Rotterdam 2005, ISBN 90-6450-536-5Reflecterend op de steeds weer af- en toenemende belangstelling voor milieubewustbouwen geeft deze publicatie een overzicht van innoverende projecten en vernieuwende trends binnen de ecologische architectuur.

Auteurs: Anke van Hal en Jacques Vink

Aeneas Uitgeverij, Boxtel, 2003;
ISBN 90-75365-62-4Het project Transit wil de barriere tussen het privé en het openbaar vervoer opheffen. Het is deze moeizame relatie die onze steden verstopt en er voor zorgt dat we liever in de file staan. Door de openbare ruimte rond transferia anders te ontwerpen kan er niet alleen soepeler in- en overgestapt worden maar kan ook de stad rond die punten tot leven komen.

www.ruimtelab.nl/transit

 In opdracht van de SEV is gezocht naar voorbeelden en strategieën waarmee het particulier opdrachtgeverschap betaalbaar wordt. De publicatie bevat acht inzichten

Auteurs: Jacques Vink en René Heijne / SEV: Anne Weike Noorman en Sander Gelinck

SEV, Rotterdam, 2003,  ISBN 90-5239-178-5


 De studie Flexgebouwen'' is verricht in opdracht van de Rijksplanologische Dienst en de Rijksgebouwendienst. Intervieuws met tien experts en de analyse van 22 voorbeeldplannen resulteren in inzichten over hoe gebouwen te ontwerpen die zijn gemaakt om te kunnen veranderen.

Auteurs: René Heijne en Jacques Vink
rapport is als pdf beschikbaarBijdrage aan Trespassers; New Business, The Sponge Company.

Auteurs: Ed van Hinte en Conny Bakker
010 Publishers, Rotterdam 1999, ISBN 90-6450-375-3
 De publicatie Smart Architecture beschrijft de uitgangspunten van slimme architectuur en illustreert dit met een groot aantal projecten.

Auteurs: Ed van Hinte, Marc Neelen, Jacques Vink en Piet Vollaard

010 Publishers, Rotterdam 2003, ISBN 90-6450-490-3Selectie publicaties met werk van RLB:

  • Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw, 2012
  • Dash 03, het eco-huis, the eco house, 2012
  • 7Up, Zevenkamp als case study, nov 2011
  • Lay Out 03, Ontwerpen aan goederenvervoer, 2008
  • Casa en la ciudad entre medianeras, MONSA, Barcelona, 2005
  • Regio specifieke architectuur, SEV, Rotterdam, 2003
  • NRC, Heilige huisjes op Tracy Metz, 6 september 2003  
  • Architectuurjaarboek 2007>08, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2008
  • Architectuurjaarboek 2004>05, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2005
  • Architectuurjaarboek 2000>01, NAI Uitgevers, Rotterdam, 2001